Лични данни

   Тук може да прочетете повече за политиката на myMobile.bg относно неприкосновеността на Вашите лични данни.

    I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ


   Политиката на конфиденциалност засяга начина, по който myMobile.bg третира личната идентификационна информация, която сайтът автоматично събира, докато Вие посещавате myMobile.bg или използвате други услуги предоставени от myMobile.bg.
   За предоставянето на своите услуги myMobile.bg събира, обработва, използва и съхранява определени Ваши лични данни като: Вашите имена, адрес за доставка и кореспонденция, телефон и актуален e-mail за обратна връзка и данни за фактуриране, ако Вие пожелаете да получите такова. Тази информация се въвежда лично от Вас с изричното Ви съгласие по време на въвеждането на данните Ви при поръчка, а за регистрирани потребители се изразява в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола.
   myMobile.bg гарантира конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. myMobile.bg защитава личните данни, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада, в случай че даден потребител е предоставил неверни данни.
   Личните данни, които myMobile.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.
   С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, myMobile.bg също така събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в сайта, IP адрес, тип на операционната система, тип на браузъра  и други.
   myMobile.bg уверява, че използването на Вашите лични данни за тези, както и за всякакви други цели, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

   II. СПОДЕЛЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


   Екипът на myMobile.bg третира Вашите данни като строго конфиденициална информация.
Това означава, че myMobile.bg се задължава да не разкрива никакви Ваши лични данни на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил Вашето изричното писмено съгласие, или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация. В тези случаи myMobile.bg е длъжен да предостави информацията по силата и според реда предвидени от закона.

    III.
COOKIES

   Уведомяваме Ви, че използваме т.н "cookies", за да Ви идентифицираме, когато посещавате сайта myMobile.bg. "Cookie" е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и която позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Повече информация за използването на "cookies" можете да намерите тук.

   IV.
ЗАЩИТА И ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

   Интернет е глобална среда и поради това използването на Интернет за събиране и обработване на лични данни задължително включва предаването на данни по международни пътища. Затова, когато посещавате myMobile.bg и общувате с нас по електронен път, вие признавате и заявявате съгласието си с обработването на личните Ви данни по този начин.
   Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на myMobile.bg заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.

   V.
ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

   Ако имате въпроси или предложения относно Вашата лична информация или гореспоменатите практики, моля, свържете се с нас, чрез някой от посочените в раздел Контакти способи.

Skype Me™!
Facebook™!
Twiiter
    myMobile.bg Google+
      myMobile Bulgaria © 2019